Efter försäljning

Efter försäljning

after-sales1

Våra specialutbildade medarbetares arbete inkluderar installation av våra maskiner och linjer, idrifttagning och uppstart av utrustningen, utbildning av kund personal och överlämnande av linjen och efterföljande hjälp till våra kunder när våra tjänster behövs.

SHIFENG driver a världsomspännande nätverk av lokala försäljningsbyråer och servicepartners så att vi kan ge våra kunder support med kort varsel när problem uppstår. På grund av vår effektiva reservdelshantering är vi också i stånd att leverera reservdelar på kort varsel också för äldre maskiner och linjer.

Som en fullserviceleverantör med en rad linjer och maskiner som täcker hela spektrumet av modernt stödjer vi våra kunder inte bara som leverantör, utan också som konsult vid installation av ny verksamhet eller utbyggnad eller omorganisation av befintliga anläggningar.

Vi designar optimerade produktionsanläggningar genom att börja med kraven på den avsedda produktionen. Våra tekniska tjänster av denna typ inkluderar inte baraproduktionskapacitet beräkningar och planering av logistik och den materialflöde, men också utformningen av lagringsutrymme och kringutrustning.

Viktiga överväganden här är automatisering av processer och skapandet av flexibilitet i produktionen att tillåta snabba reaktioner till marknadens ofta förändrade krav. Detta är det bästa sättet att implementera den höga prestanda som är karakteristisk för våra linjer och maskiner för att säkerställa att maximal effekt levereras.